Điều khoản Sử dụng

Chào mừng quý khách đến với trang web nguyenthieu.com, trang thông tin và dịch vụ của Nguyên Thiệu.

Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi giữ quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này mà không cần thông báo trước. Các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng trên trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, quý khách chấp nhận và tuân theo những thay đổi này.

Độ Tuổi và Trách Nhiệm: Người sử dụng trang web phải đạt độ tuổi từ 15 trở lên hoặc được sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ pháp lý. Nghiêm cấm sử dụng trang web với mục đích thương mại hoặc đại diện cho bất kỳ đối tác thứ ba nào mà không có sự cho phép bằng văn bản.

Nội Dung và Sử Dụng: Trang web nguyenthieu.com chỉ dùng để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Nguyên Thiệu. Việc sử dụng thông tin liên hệ để gửi email quảng cáo sẽ được xem xét theo chính sách riêng.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, và mã nguồn, là tài sản của Nguyên Thiệu và được bảo vệ bởi luật bản quyền.

Quyền Pháp Lý và Giải Quyết Tranh Chấp: Điều khoản, điều kiện và nội dung của trang web này được điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài, hoặc Tòa án theo quy định pháp luật.

Bảo Mật và Quyền Riêng Tư: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và sử dụng biện pháp an ninh thích hợp. Chi tiết xem trong Chính sách Bảo mật của trang web.

Giải quyết Tranh chấp: Mọi tranh chấp liên quan đến trang web nguyenthieu.com sẽ được giải quyết qua hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài, hoặc Tòa án theo quy định pháp luật.

Những Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực và áp dụng ngay từ thời điểm đăng tải. Việc sử dụng trang web là sự chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trên.